Acta Marisiensis. Philologia


English
Prima pagină
Pentru autori
Recenzare
Arhiva
Redacția
Indexare
Evenimente
Contact

Studia Universitatis
Petru Maior.
Philologia

Recenzarea articolelor propuse spre publicare

Studiile și articolele propuse spre publicare în revista Acta Marisiensis. Philologia sunt supuse atenției unei Comisii de recenzare alcătuite din următorii membri: Acad. Nicolae Manolescu, Prof. univ. dr. Alexandru Niculescu (Univ. din Udine), Prof. univ. dr. Cornel Moraru, Prof. univ. dr. Al. Cistelecan, Prof. univ. dr. Iulian Boldea, Conf. univ. dr. Ramona Hosu.
În urma analizei conținutului științific și a conținutului de idei, și a stabilirii gradului de originalitate și de noutate pe care îl promovează studiile și articolele respective, se va decide publicarea acestora în revista Acta Marisiensis. Philologia. Studiile și articolele care nu întrunesc condițiile de publicare vor fi restituite autorilor pentru ca, eventual, aceștia să le poată aduce îmbunătățiri de conținut și de formă.

Modalitățile de recenzare a studiilor și articolelor se bazează pe criterii riguroase de performanță, conținut și expresie, din dorința de a fi publicate doar acele rezultate ale cercetării care sunt cu adevărat competitive pe plan național și internațional.

Un important criteriu de selecție a materialelor îl reprezintă gradul de inserție al abordării propuse în tematica de actualitate a domeniului de cercetare. Vor fi prioritare lucrările care dovedesc, prin premisele, pozițiile teoretice și referințele directe pe care sunt construite, deopotrivă integrarea distinctă în dezbaterea de idei contemporană și interesul pentru inovație și originalitate.