Acta Marisiensis. Philologia


English
Prima pagină
Pentru autori
Recenzare
Arhiva
Redacția
Indexare
Evenimente
Contact

Studia Universitatis
Petru Maior.
Philologia

BDI / Acreditări

Central and Eastern European Online Library:
https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=2787

Index Copernicus:
https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=88229


În curs de evaluare pentru a fi inclusă în:

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

EbscoHost Publishing

Proquest

Scopus