Acta Marisiensis. Philologia


English
Prima pagină
Pentru autori
Recenzare
Arhiva
Redacția
Indexare
Evenimente
Contact

Studia Universitatis
Petru Maior.
Philologia

BDI / Acreditări

Revista e în curs de evaluare pentru a fi inclusă în următoarele baze de date:

Central and Eastern European Online Library:
http://www.ceeol.com/aspx/publicationdetails.aspx?publicationId=d24c67d5-887e-4f9b-9803-6a571452b475

Index Copernicus:
http://journals.indexcopernicus.com/karta.php?action=masterlist&id=6085

Scipio:
http://www.scipio.ro/web/studia-universitatis-petru-maior.-philologia

Directory of Open Access Journals (DOAJ)
http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&issn=15829960&genre=journal

EbscoHost Publishing
http://ejournals.ebsco.com/info/EJSPublishers.asp

Proquest:
http://www.proquest.co.uk/en-UK/

Google Academics (Google Scholar):
http://scholar.google.ro/

Scopus:
http://www.scopus.com/home.url