Acta Marisiensis. Philologia


English
Prima pagină
Pentru autori
Recenzare
Arhiva
Redacția
Indexare
Evenimente
Contact

Studia Universitatis
Petru Maior.
Philologia

Evenimente

At the "Petru Maior" Faculty of Sciences and Letters, the editors of Acta Marisiensis. Philologia and the members of the Department of Sciences and Letters 1 are the organizers of the international conference:

Integrarea Europeană între Tradiţie și Modernitate

desfășurate în toamna anilor 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015 and 2017.

Pe lista participanților se regăsesc nume de cert prestigiu din scena culturală națională și internațională, academicieni, profesori universitari și cercetători științifici ale căror contribuții au creat premisele unor dezbateri axate pe actualitatea conceptelor și perspectivelor ce definesc problematica identității în context european, reunindu-se astfel viziuni pluridisciplinare asupra discursului cultural contemporan.

Lucrările conferinței internaționale sunt publicate în format electronic pe un CD-Rom editat de Editura Universității Petru Maior, în format grafic multimedia și în variantă bilingvă.

De asemenea, conferința a creat legături neprețuite între membrii comunității academice locale și cei aparținînd celorlalte centre universitare românești și europene.

Site-ul conferinței
http://www.upm.ro/facultati_departamente/stiinte_litere/conferinte/situl_integrare_europeana/index_ro.html