Acta Marisiensis. Philologia


English
Prima pagină
Pentru autori
Recenzare
Arhiva
Redacția
Indexare
Evenimente
Contact

Studia Universitatis
Petru Maior.
Philologia

Consiliul științific

Acad. Nicolae Manolescu
Prof. univ. dr. Alexandru Niculescu – Udine (Italia)
Dr. Nina Zgardan – Chişinău (Republica Moldova)
Dr. Paulette Delios (Australia)
Dr. Ana Hoţopan – Szeged (Ungaria)
Prof. univ. dr. Ion Pop
Prof. univ. dr. Mircea Muthu
Prof. univ. dr. G. G. Neamţu
Prof. univ. dr. Virgil Stanciu
Prof. univ. dr. Ion Simuţ

Colegiul de redacție

Director: Prof. univ. dr. Iulian Boldea
Redactor-şef: Prof. univ. dr. Al. Cistelecan
Secretar de redacţie: Conf. univ. dr. Dumitru-Mircea Buda
Prof. univ. dr. Cornel Moraru
Conf. univ. dr. Smaranda Ştefanovici
Conf. univ. dr. Luminiţa Chiorean
Lector univ. dr. Corina Bozedean
Lector univ. dr. Eugeniu Nistor