Acta Marisiensis. Philologia


English
Prima pagină
Pentru autori
Recenzare
Arhiva
Redacția
Indexare
Evenimente
Contact

Studia Universitatis
Petru Maior.
Philologia

Instrucțiuni pentru autori:

Acta Marisiensis. Philologia acceptă propuneri de publicare din partea cercetătorilor români și străini, în măsura în care textele respective sunt relevante pentru aria de interes a revistei (literatură și lingvistică română, britanică, americană, franceză, italiană; literatură comparată; studii culturale).

Materialele vor fi expediate, în limbile română, engleză, franceză sau italiană, în format electronic, pe adresa redactorului-șef al revistei, Prof. dr. Iulian Boldea, urmînd a fi supuse procesului de evaluare-recenzare descris într-o secțiune separată a acestui site.

Formal, materialele vor fi redactate în format Word 2007 / 2010 (extensie doc sau docx), corp literă Times New Roman 12, justified, fiind însoțite de un aparat bibliografic cît mai consistent (format din note și surse bibliografice), precum și de un scurt rezumat redactat în limba engleză sau franceză, inclusiv un număr de 5 key-words.

Titlurile: ar trebui să fie sintetice și precise (pentru a facilita indexarea) și focalizate în mod clar asupra conținutului lucrării propuse spre publicare. Acestea vor fi redactate în corp literă Times New Roman 14, bold, aliniate Center.

Titlul abreviat: e necesar să însoțească titlul complet al materialului, conținînd cel mult 50 de caractere (inclusiv spațiile).

Rezumatul: va conține cel mult 250 de cuvinte, sintetizînd principalele metode abordate, precum și concluziile lucrării, acestea fiind puse în corelație cu principalele rezultate cunoscute din cîmpul cercetării. Referințele bibliografice și abrevierile specifice (mai ales în domeniul lingvistic) ar trebui reduse la minim în rezumat, eventualele titluri bibliografice de maximă relevanță urmînd a fi precizate în formă completă.

Key-words: un număr de 5 cuvinte-cheie va însoți materialul propus publicării, conținînd termeni sau sintagme esențiale pentru conținutul, abordarea și concluziile lucrării. Exactitatea acestora e, de asemenea, necesară unei corecte indexări a materialului.

Ilustrații, formule, scheme: toate aceste elemente grafice trebuie să întrunească cea mai înaltă calitate (rezoluție mare a imaginii), fiind exclus scrisul de mînă. Toate ilustrațiile vor fi numerotate în consecuție și, în mod obligatoriu, citate în text. Formatele electronice acceptate sunt: jpg, gif, eps, pdf.

Referințele: vor fi listate în ordine alfabetică la sfîrșitul lucrării (nu se vor utiliza note de subsol pe fiecare pagină). Pot face parte din acestea: volume de opere, articole din periodice, volume de studii, volume de referință etc.

Bibliografia lucrării: va reflecta în formă completă lucrările citate în referințe și va cuprinde, de asemenea, alte lucrări de actualitate consultate în procesul de elaborare a articolului propus, a căror relevanță pentru subiect și demonstrație este indiscutabilă.